Từ điển chứng khoán

Từ Mục Diễn giải
1 Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) Kiến thức cơ bản
Lệnh ATO là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.
2 Lệnh giao dịch? Kiến thức cơ bản

Lệnh giao dịch là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán của người đầu tư yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cho họ.

  • Tại SGDCK TPHCM có 4 loại lệnh: lệnh giới hạn (LO), lệnh ATO, lệnh ATC, lệnh thị trường (MP).
  • Tại SGDCK Hà nội có 3 loại lệnh: lệnh giới hạn (LO), lệnh ATC, lệnh thị trường (MOK, MAK, MTL).
3 Lệnh giới hạn? Kiến thức cơ bản
Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
VD:  Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch: Bán 1.000 Cổ phiếu REE với giá 150.000đồng/CP. Nhà môi giới chứng khoán phải thực hiện việc bán 1.000 cổ phiếu REE cho khách hàng tại SGDCK TPHCM với giá tối thiểu là 150.000 đồng/CP.
4 Lệnh huỷ Kiến thức cơ bản
Lệnh huỷ là lệnh được phép huỷ toàn bộ hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện tại lần khớp lệnh trước đó trong các đợt khớp lệnh sau đó.
5 Lệnh thị trường (MP) Kiến thức cơ bản
Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
6 Mệnh giá Kiến thức cơ bản
Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng Việt Nam).
Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng Việt Nam) và bội số của 100.000 đồng.
7 Ngày đăng ký cuối cùng Kiến thức cơ bản
Ngày đăng ký cuối cùng là ngày mà các nhà đầu tư có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán sẽ được quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu phát hành thêm của công ty phát hành.
8 Ngày giao dịch hưởng quyền Kiến thức cơ bản
Ngày giao dịch hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư mua cổ phiếu trên thị trường sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu phát hành thêm của công ty phát hành.
9 Ngày giao dịch không hưởng quyền Kiến thức cơ bản
Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư mua cổ phiếu trên thị trường sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu phát hành thêm của công ty phát hành.
10 Ngày thanh toán Kiến thức cơ bản
Ngày thanh toán theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán là ngày T+2, tức là 02 ngày làm việc sau ngày lệnh được thực hiện (không kể ngày Lễ, ngày nghỉ) có nghĩa:
  • Khi lệnh mua chứng khoán được thực hiện, sau 02 ngày chứng khoán mới được chuyển về tài khoản của khách hàng. Khi chứng khoán về tới tài khoản thì bạn mới có các quyền đối với số chứng khoán đó.
  • Khi lệnh bán chứng khoán được thực hiện, sau 02 ngày tiền bán chứng khoán sau mới được chuyển về tài khoản của khách hàng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây