CBTT : Báo cáo Tài Chính Q4/2018 - BMS

 •   18/01/2019 10:14:37 AM
 •   Đã xem: 1

BMSC công bố BCTC Q4.2018

CBTT : Giao dịch của Cổ đông lớn – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

 •   07/12/2018 04:04:25 PM
 •   Đã xem: 159

Giao dịch của Cổ đông lớn – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

CBTT : Thủ tục thanh toán cổ tức BMSC năm 2017

 •   17/10/2018 03:50:55 PM
 •   Đã xem: 239

Thủ tục thanh toán cổ tức BMSC năm 2017

CBTT : Báo cáo tài chính Q3.2018 của BMSC

 •   11/10/2018 02:45:34 PM
 •   Đã xem: 235

Báo cáo tài chính Q3/2018

CBTT : BMSC thông báo chi trả cổ tức năm 2017

 •   21/09/2018 01:25:08 PM
 •   Đã xem: 356

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

CBTT : Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2018

 •   31/08/2018 11:45:42 AM
 •   Đã xem: 279

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2018

CBTT : Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   13/08/2018 05:04:03 PM
 •   Đã xem: 226

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

CBTT : Bản công bố thông tin của CTCP Chứng Khoán Bảo Minh

 •   03/08/2018 08:52:08 AM
 •   Đã xem: 329

Bản công bố thông tin của CTCP Chứng khoán Bảo Minh

CBTT : Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BMS

 •   03/08/2018 08:44:53 AM
 •   Đã xem: 321

Công bố thông tin : Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BMS

CBTT : Quyết định chấp thuận về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu BMS

 •   03/08/2018 08:40:51 AM
 •   Đã xem: 380

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch UPCOM của Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh.

CBTT : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   16/07/2018 02:41:23 PM
 •   Đã xem: 249

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau :

CBTT : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   16/07/2018 01:21:28 PM
 •   Đã xem: 232

BMSC thông báo : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

CBTT : Thông báo lưu ký chứng khoán BMSC tại Trung Tâm Lưu Ký Việt Nam

 •   29/06/2018 01:50:09 PM
 •   Đã xem: 286

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trên thị trường Upcom tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thủ tục lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

CBTT : Báo cáo thường niên năm 2017

 •   16/04/2018 07:20:57 AM
 •   Đã xem: 558

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh công bố báo cáo thường niên năm 2017

CBTT : Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   12/04/2018 12:59:29 PM
 •   Đã xem: 467

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

CBTT : Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   12/04/2018 08:57:20 AM
 •   Đã xem: 698

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 21/04/2018 tới đây.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây