CBTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

 •   28/01/2021 03:48:41 AM
 •   Đã xem: 2

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 4.2020

 •   14/01/2021 03:47:36 AM
 •   Đã xem: 73

Báo cáo tài chính quý 3.2020

 •   16/10/2020 10:51:15 AM
 •   Đã xem: 313

BCTC soát xét bán niên năm 2020

 •   14/08/2020 02:35:44 AM
 •   Đã xem: 452

CBTT: BCTC Quý 2/2020

 •   14/07/2020 02:53:56 AM
 •   Đã xem: 648

CBTT Nghị quyết và BB ĐHCĐ năm 2020

 •   16/06/2020 04:14:11 AM
 •   Đã xem: 626

Thư mời họp ĐHCĐ và tài liệu ĐHCĐ

 •   05/06/2020 04:25:55 AM
 •   Đã xem: 433

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

 •   01/06/2020 06:28:57 AM
 •   Đã xem: 396

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ III (2018-2023) , chi tiết tham khảo tại thông báo đính kèm.

CBTT: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát

 •   17/04/2020 05:58:32 AM
 •   Đã xem: 542

Ngày 16/04/2020, Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ký thông qua:
1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát: Nghị quyết số 15/2020-BMSC/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm trưởng BKS đối với bà Đàm Thị Hương theo đơn từ nhiệm.
2. Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát: Nghị quyết số 16/2020-BMSC/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm trưởng BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Thọ theo biên bản họp BKS.

CBTT: Phát hành trái phiếu đợt 2.2020

 •   17/04/2020 05:56:21 AM
 •   Đã xem: 619

Ngày 16/04/2020, Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đợt 2 năm 2020

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2019

 •   15/04/2020 09:56:21 AM
 •   Đã xem: 564

CBTT: Báo cáo tài chính quý 1.2020

 •   10/04/2020 03:45:07 AM
 •   Đã xem: 589

CBTT: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   01/04/2020 02:46:58 AM
 •   Đã xem: 640

Công bố về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh:
Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Thủ Tướng Chính Phủ về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
Thời gian xin gia hạn: tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

CBTT: Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2019 đã kiểm toán

 •   26/03/2020 08:17:04 AM
 •   Đã xem: 455

Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2019

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

 •   26/03/2020 08:14:42 AM
 •   Đã xem: 480

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 •   15/03/2020 11:19:42 PM
 •   Đã xem: 570

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây