Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
AAA 42,724,161 67,709,590 156,000 148,240
AAM 4,774,552 4,868,493 0 0
ABT 6,517,339 6,912,531 1,000 0
ACC 3,016,500 4,900,000 0 0
ACL 8,470,805 9,014,991 400 1,600
ADS 12,476,901 12,503,722 0 0
AGF 13,474,223 13,773,774 0 0
AGM 7,490,740 8,918,000 190 1,420
AGR 99,770,787 103,880,000 50 0
AMD 79,211,469 80,117,388 0 0
ANC11601 13,000,000 13,000,000 0 0
ANV 57,147,691 61,271,866 45,070 31,250
APC 4,673,092 5,889,996 10 1,000
APG 13,475,500 13,528,900 0 0
ASM 114,790,551 118,547,587 0 0
ASP 36,342 18,296,565 0 0
AST 9,713,640 17,640,000 0 0
ATG 7,091,890 7,457,800 6,130 500
BBC 114,695 7,556,183 0 0
BCE 12,770,560 14,700,000 3,330 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây