NamABank: Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

NAMABANK: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
  • Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Nam Á
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Loại chứng khoán cổ phiếu phổ thông
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2019
  • Tỷ lệ thực hiện: 16% (tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 16 cổ phần phát hành thêm).
  • Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được HĐQT lựa chọn  đối tượng bán nhằm đảm bảo tăng đủ vốn điều lệ và không vượt tỷ lệ quy định của phát luật đối với một cổ đông.
Lưu ý: Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông liên quan, Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ không nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần từ 17h00 ngày 24/10/2019 đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm!
Trân trọng!
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây