CBTT: Kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ


Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):
  • Họ tên người nội bộ : Hoàng Văn Thắng              
  • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT
  • Mối quan hệ với người nội bộ: Tổ chức có liên quan của người nội bộ
  • Mã chứng khoán: DCF
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 226.500 cp   chiếm: 1,51% SLCPĐLH
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 226.500 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 226.500 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 26/01/2022
  • Ngày kết thúc giao dịch: 26/01/2022

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây