Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 20-24/7

Tuần mới từ 20/7 đến 24/7/2020 có 40 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có Chứng khoán SSI, có VnDirect (VND), có Tập đoàn Thiên Long (TLG)...
 
Ngày 20/7/2020L: SSI, VNS, VND, DGW, CVH, SKN, VPW
 
Ngày 20/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/7/2020. Như vậy Chứng khoán SSI sẽ chi khoảng 600 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.
 
Năm 2019 Chứng khoán SSI đạt hơn 3.300 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.105 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 907 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 909 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 600 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông.
 
Trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán thể hiện, tính đến hết năm 2019 Chứng khoán SSI còn hơn 2.941 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 392 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, còn 477 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
 
CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 
CTCP VnDirect (VND) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/7/2020.
 
CTCP Thế giới số (DGW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 
CTCP Công viên cây xanh Hải Phòng (CVH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 
CTCP Nước giải khát Sana Khánh Hòa (SKN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,11%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Cấp nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,252%. Thời gian thanh toán 20/8/2020.
 
Ngày 21/7/2020: BSL, KHP, TNC, VIP, DSP, HPT, SCD, PCE, BWS, THU, FBC, PTP, DRI, VDB, PJS
 
CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (BSL) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 3/8/2020.
 
CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 
CTCP Cao su Thống Nhất (TNC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 
CTCP Vận tải xăng dầu Vipco (VIP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 13/8/2020.
 
CTCP Dịch vụ du lịch Phú Thọ (DSP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/8/2020.
 
CTCP Công nghệ sinh học HPT (HPT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 
CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/8/2020.
 
CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (PCE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 29/7/2020.
 
CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWS) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 7/8/2020.
 
CTCP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (THU) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6,4%. Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 
CTCP Cơ khí Phổ Yên (FBC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 
CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện (PTP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/7/2020.
 
CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (VDB) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 32,81%. Thời gian thanh toán 31/7/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30%.
 
CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (PJS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 18/8/2020.
 
Ngày 22/7/2020: IDC, SHS, BTU
 
Tổng công ty Idico – CTCP (IDC) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 
CTCP Công trình đô thị Bến Tre (BTU) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/7/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
 
Ngày 23/7/2020: SIP, BCG, NT2, CLC, GSP, DNA, UPC, PWS, GIC, NS2
 
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 
CTCP Bamboo Capital (BCG) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.
 
CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 14/8/2020.
 
CTCP Cát Lợi (CLC) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 7/8/2020.
 
CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (GSP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 5/8/2020.
 
CTCP Điện nước An Giang (DNA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 14/8/2020.
 
CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/8/2020.
 
CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,14%. Thời gian thanh toán 24/8/2020.
 
Ngày 24/7/2020: TLG, CKG, TCM, UPC, NDW, APF
 
CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) chi trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG) phát hành 2,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 25 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối được ghi nhận tại BCTC kiểm toán năm 2019.
 
CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 7%. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.
 
CTCP Phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 14/8/2020.
 
CTCP Cấp nước Nam Định (NDW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 6/8/2020.
 
CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%.
 
Thái Mạnh
Theo Nhịp sống kinh tế
 

Nguồn tin: cafef.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây