CBTT: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu đính kèm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xem file đính kèm tại đây:
1. Nghị quyết
2. Biên bản
3. Báo cáo Hội đồng quản trị
4. Báo cáo Ban kiểm soát
5. Báo cáo Tổng Giám đốc
6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
7. Quy chế quản trị nội bộ
8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
9. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây