Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trân trọng thông báo Đề cử ứng cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023). Chi tiết xem File tại đây:
1. THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
2. MẪU CÔNG VĂN ỨNG CỬ
3. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ CỬ
4. MẪU BẢN THÔNG TIN  CÁ NHÂN
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây