THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CTCP BẢO MINH

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

        Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Thời gian: Từ 07h30 đến 12h00 – Thứ ba, ngày 24/04/2012

- Địa điểm:  Khách sạn Majestic - Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

- Thành phần tham dự:Tất cả Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2012, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

1. Thư mời họp.

2. Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu.

3. Giấy CMND và Giấy ủy quyền có chữ ký của Người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

* Xin lưu ý:

-     Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 22/04/2012 (Chủ nhật) bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Số 198 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

ĐT: (08) 3517 0633 - Ext:112 (Ms. Trang) hoặc 152 (Ms. Nhi)

Fax: (08) 3517 0634

-   Thư mời họp; Chương trình Đại hội; Tài liệu Đại hội; Mẫu Giấy đăng ký; mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội được gửi tới Quý Cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm và đồng thời được đăng tải trên Website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (www.baominh.com.vn) và Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (www.bmsc.com.vn) từ ngày 16/04/2012.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh.

- Lưu: VP HĐQT, VT.                                                                                             

                                                                                 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                     Đã ký: Ts. Trần Vĩnh Đức

 

Tài liệu download:

1. Bao cao KQKD 2011 da duoc kiem toan

2. Bao cao cong viec cua HDQT thu hien nam 2011 

3. BKS bao cao tham tra BCTC 2011

4. Trinh phan phoi loi nhuan 2011

5. Quyet toan Thu lao, khen thuong HDQT va BKS

6. Ke hoach kinh doanh 2012

7. Bao cao chon Cty kiem toan 2012

8.Thong bao bo sung thanh vien HDQT & BKS

Bao cao QTTC BMI hop nhat da kiem toan

Bao cao QTTC Cty BMI 2011 da kiem toan

Chuong trinh DHDCD 2012

Giấy đăng ký tham dự-ủy quyền

Thu moi hop DHDCD nam 2012

Phieu de cu - ung cu TV BKS BMI 2012

Phieu de cu - ung cu TV HDQT BMI 2012

Quy che to chuc DHDCD

Chuong trinh hoi nghi

HS ong Hiep ung cu TVBKS

HS ong Khoa ung cu TVBKS

HS ong Prasanna ung cu TVHDQT

Ong Khang thoi TVHDQT

Ong Son thoi TVBKS

Ong Trung thoi TVBKS

Tổng điểm nội dung là: 8 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây